EVA OLOFSSON
Visual Artist

"Det finns en utomordentlig stimulans i dessa djärva nedslag
i en miljö, där så många hemligheter gömmer sig
under årstidsbundna täckelser.
Bland otalet naturskildrare i konstvärlden intar hon en särställning
genom sin egenartade bildbehandling."

                                                                                                 ur: Corren 2010
Follow on Instagram
 
...and Facebook