Bilder från utställningen på 

Van der Plas Gallery i New York 

oktober 2019

.........................................................................

Bilder från min ateljé.

Offentlig Utsmyckning

Public decoration
"Varvsarbetare"
Både materialval och form är inspirerade av Eriksbergs gamla varvsarbete från 1800-talet och från det ostindiska companiet och dess handel.
Plats: vid entrén på Brf Compagniet -Monsungatan, längst in i dockan på Eriksberg- Göteborg.
Material: corténstål och zink. De sju zinkkvadraterna symboliserar de sju världshaven.
Mått 2x6meter.